תוכנת לשקילה אוטומטית

ביצוע שקילות באופן עצמי ללא צורך במפעיל,  באמצעות שימוש בתג זיהוי המוגדר מראש במערכת.
המערכת זמינה ומאפשרת קבלת שרות 24 שעות ביממה .
לקוח רוכש מנוי לכמות שקילות ידועה מראש ,ומקבל תג זיהוי לצורך ביצוע השקילות.
בעת ביצוע שקילה ע"י תג הזיהוי ,התוכנה גורעת מכמות השקילות המוזמנת ,ומנפיקה תעודת שקילה ובה המודפסת יתרת השקילות שנותרו לרשות המנוי .

מאפיינים עיקריים של התוכנה :

  • בסיס נתונים – לקוחות, תגים ( קישור תג ללקוח ).
  • הגדרת מנוי ללקוח – כמות שקילות מוזמנת ושיוך תג/תגים ללקוח.
  • ביצוע שקילה אוטומטית ע"י הנהג/מלווה.
  • ביצוע שקילה ידנית בעת הצורך.
  • הפקת דוחות לפי חתכים שונים: תקופה, לקוח, רכב.

יתרונות המערכת :

  • חסכון בכוח אדם.
  • הפעלה עצמית ע"י הנהג.
  • צמצום טעויות אנוש וזיוף משקלים.
  • מכירת מנוי שקילות ללקוחות שונים.

לחצו לפתיחת קריאת שירות