תוכנה לשקילה ובקרת רצפת יצור למילוי בקבוקים

התוכנה מיועדת למעקב ובקרת שקילה אחר 4 משקלים המותקנים בקו הייצור.
המשקלים בקו היצור משמשים לשקילת בקבוקים עם משקל מטרה רצוי.
התוכנה מותקנת במחשב במשרד ודוגמת את המשקלים.
לצורך שקילה המפעיל מניח את הבקבוק הנדגם על גבי משטח השקילה, המערכת מזהה את המשקל ולאחר התייצבות קולטת את נתוני השקילה:תאריך ,שעה, מס' קו יצור, משקל נוכחי, משקל רצוי.
המערכת מציגה במסך – 4 חלונות עבור קווי היצור כשבכל חלון מוצגים :ערך השקילה המצוי , משקל מטרה ונתוני השקילה האחרונה שנקלטה.
בנוסף מוצג גרף המציג את נתוני התפלגות תוצאות השקילה האחרונות בהשוואה למשקל הרצוי.

לחצו לפתיחת קריאת שירות