תוכנה לקליטת משקל בתוכנה חיצונית

התוכנה מאפשרת לקלוט את המשקל המצוי ישירות לתוכנה חיצונית בעת הצורך. הדבר חוסך  זמןוהתעסקות בפיתוח מודול תקשורת שתלוי בדגם ראש השקילה ונתוני התקשורת היחודיים שלו.

קיימים שלושה  סוגי פתרונות :

  • תוכנת Hotkey – קליטת משקל כקלט מקלדת.
  • תכנית Carcom.exe – תוכנית זו מופעלת מתוך היישום לצורך קבלת נתון השקילה ומחזירה את ערך השקילה בקובץ טקסט, כאשר יש ערך מוגדר לזיהוי תקלת משקל.
  • פונקצית DLL –  קובץ DLL המכיל פונקציה עם פרמטרים להעברה ( נתוני תקשורת, דגם ראש .. ) ומחזירה את תוצאת השקילה ישירות למשתנה בתוכנה הראשית. פתרון זה מתממשק בצורה טובה לתוכנת Maxsoft ולתוכנות נוספות.

לחצו לפתיחת קריאת שירות