תוכנה למאזני משטח

ביצוע שקילה במאזני משטח והפקת תעודה/מדבקת זיהוי שכוללת את פרטי השקילה.
המערכת אוגרת את הנתונים ומאפשרת הפקת דוחות בחתכים שונים ויצוא הנתונים לאקסל.

מאפיינים עיקריים של התוכנה :

  • בסיס נתונים – לקוחות, מוצרים, אריזות .
  • ביצוע שקילה הזנת נתונים והפקת תעודת שקילה/מדבקה.
  • הפקת דוחות לפי חתכים שונים: תקופה, לקוח, מוצר…  ויצוא הנתונים לאקסל.
  • אפשרויות נוספות : פיתוח ממשק לתוכנות חיצוניות/ERP.

לחצו לפתיחת קריאת שירות