שקילת סילו תערובת

חשיבות מדידת  המשקל בסילו תערובת רבה – היא מאפשרת תכנון נכון של התכולה, תזמון מדויק של הזמנת תערובת  : התוצאה חסכון  בהוצאות הובלה ומלאי ללא שימוש – תערובת מיותרת בסוף גידול.
ידיעת המשקל בזמן אמת והשוואתו למשקל בימים הקודמים, מאפשר למגדל המיומן להסיק מסקנות לגבי קצב הגידול ובריאות הלהקה.
כיוון שפעמים רבות התערובת מסופקת לסילו בשעות בהן עובדים אינם נוכחים במקום, ישנה חשיבות רבה בשילוב מערכת "אוגרנית" במערכת השקילה, דבר המאפשר פיקוח בקרה והשוואה של כמות התערובת שהוזמנה לבין הכמות שהוכנסה לסילו בפועל.

לחצו לפתיחת קריאת שירות