שקילת סילו חצאית

בעבר היו ניסיונות שונים לבצע מדידת משקל בסילו חצאית, ע"י הצמדת "עלוקות" או נעצים (Gozintas) במקומות קריטיים בהיקף הסילו. במקרה הטוב ביותר, הצליחו להגיע לדיוקי שקילה אפקטיביים של פחות מ ±10%, על-אף שבתנאי מעבדה, התקבלו תוצאות של ± 2%. דיוקי שקילה אלו, אינם מספיקים לצורכי ניהול מלאי כמו כן לא  מספקים לצורכי שקילה תהליכית.
בנוסף לדיוק הנמוך של נעצי ועלוקות שקילה אלו, גורם נוסף המשפיע על חוסר דיוק השקילה הינם שינויי הטמפרטורה כתוצאה מקרינת שמש שבד"כ מקרינה רק על צד אחד של הסילו ועל-כן גורמת לחוסר איזון.
פיתוח ייחודי של  "כרכום מ.א.מ." המבוסס על מתמרי שקילה ייעודיים, בשילוב בתי מתמר מותאמים במיוחד.
שקילת סילו חצאית, מתבצעת ע"י הנפת הסילו, התקנת טבעת כפולה בבסיס הסילו והתקנה על גבי מתמרי שקילה.

לחצו לפתיחת קריאת שירות