שקילה על גבי מכונת עטיפה

  • ייצור שילדה תואמת בכרכום.
  • 4-5 מתמרי קורה מוגני אבק ורטיבות.
  • 4-5 רגליים למתמרים, בעלי ראש כדורי.
  • 4-5 פלטות חיבור עם הברגה לעיגון המתמר.
  • ההתקנה הניה בתוך בור או מעל פני האדמה.
  • ראש שקילה אלקטרוני, תצוגת LED גדולה וברורה.
  • לחצני הפעלה נוחים. יציאת תקשורת למחשב.
  • כושר שקילה: 2000 ק"ג .
  • חלוקת: 500 גרם.
  • מתח הפעלה: 220V .

לחצו לפתיחת קריאת שירות