ראש שקילה יעודי לבעלי חיים DFWL

  • תצוגת LCD מוארת בגבה 25 מ"מ.
  • 6 לחצני הפעלה נוחים.
  • מארז ABS קשיח.
  • אישור OIML- R76.
  • תקשורת 232 RS .
  • אפס, טרה אוטומטית.
  • ספירת פריטים.
  • אפשרות לחבור לתצוגה מרוחקת.
  • חיבור לחשמל /סוללות AA.

לחצו לפתיחת קריאת שירות