שקילה אוטומטית/קיוסק

שקילה אוטומטית/קיוסק
המערכת מיועדת לביצוע שקילה אוטומטית ע"י הנהגים ביציאה וכניסה מהאתר כאשר המשאית על המשקל ועמדת ההפעלה ( בקר) בגובה הנהג.
הנהג יקליד מס' רכב  עם סיום השקילה יקבל תעודת שקילה מפורטת.
הנתונים יאגרו במחשב מקומי  וישדרו לשרת במשרדי הלקוח דרך רשת אינטרנט לצורך הפקת דוחות ועיון נתונים.

המערכת כוללת:
קורא כרטיסים RFID .
צג אלפא נומרי .
לוח מקשים .
מדפסת צרה להדפסת פתקית לנהג עם נתוני השקילה.
כרכומית ( תכנת שקילה אוטומטית).

לחצו לפתיחת קריאת שירות