מתמר קורה כפולה (DOUBLE ENDED SHEAR BEAM LOADCEL)

  • מתמרים אלו משמשים לשקילה כבדה, מיכלים ומאזני גשר לשקילת רכב.
  • המבנה שלהם מאפשר תמיכת בסיס בשתי נקודות. בין שתי נקודות התמיכה, בחלקה העליון של הקורה, נמצאת נקודת ההעמסה.
  • מתמר זה מתחבר למשטח השקילה / רגל המיכל ע"י התקן בצורת "נדנדה" או בדגמים המתקדמים יותר ע"י כדור פלדה.
  • שתי הטכניקות, מאפשרות חופש של משטח השקילה וע"י זה מאפשרים סיכום כוחות נכון ע"ג המתמר.

לחצו לפתיחת קריאת שירות