מערכת זיהוי RFID

(RFID   (Radio Frequency Identification –  זיהוי באמצעות תדרי רדיו.
באמצעות  טכנולוגית זו  ניתן לאתר פריטים ולזהות  חפצים בצורה אלחוטית, ללא צורך בשדה ראייה או במגע ישיר מול החפץ אותו רוצים לזהות.
השימוש בתג RFID על רכב, מאפשר ביצוע שקילה אוטומטית של הרכב, ללא התערבות ומעורבות פיזית של שוקל.
נתוני הרכב והמשקל נכנסים באופן אוטומטי לתעודת השקילה והמחסומים נפתחים ונסגרים בהתאם.

לחצו לפתיחת קריאת שירות