מערכות מילוי / מינון

  • מערכת שקילה ומילוי לשקים פתוחים מותאמת לצורכי הלקוח ולסוג החומר.
  • שקילת החומר מתבצעת בתוך השק שנארז.
  • מצטיינת בדיוקים גבוהים אודות לשליטה חכמה על מערך ההזנה.
  • מצטיינת בקצב מילוי מהיר.
  • המערכת מיועדת לעבודה בחומרים שונים.
  • המערכת מבוקרת על ידי בקר שקילה חכם.
  • מכילה תפס שק שקול. בקר שקילה חכם.
  • מערכת הזנה בהתאם לסוג החומר.

לחצו לפתיחת קריאת שירות