מאזני תלייה ייצור עצמי דגם "S"

(ניתן לקבל מאזני תליה לכל כושר נדרש)
  • מתמר תלייה בצורת "S" המחובר באמצעות כבל (המותאם באורך לדרישות הלקוח) , לצג שקילה אלקטרוני , בעל תצוגה מוארת ולחצני הפעלה נוחים.
  • בצג השקילה, מצבר נטען לעבודה רציפה של 8 שעות.
  • למתמר מחוברים שני ברגיי "עין" לאפשר תליה.

לחצו לפתיחת קריאת שירות