מאזני תאומים

  • 2 משטחי שקילה בגודל 120X30 ס"מ ובגבה כ-24 ס"מ כ"א, צבועים בצבע יסוד עשיר באבץ, המותקנים על 2 מתמרים מרכזיים לכושר שקילה של 2000 ק"ג כ"א.
  • בקר שקילה אלקטרוני מאושר OIML, בעל תצוגת גדולה ולחצני ספרות נוחים, מחובר למשטחים ע"י כבל באורך הדרוש לכם.
  • המבנה המיוחד של המאזניים, מאפשר שינוי המרחק בין משטחי השקילה וכך מאפשר לשקול מוצרים בעלי אורכים גדולים במיוחד, תוך שמירה על גודל וניידות.

לחצו לפתיחת קריאת שירות