מאזני סקי

  • 2 משטחי שקילה בגודל 120X16 ס"מ ובגבה 10 ס"מ כ"א.
  • צבועים בצבע יסוד עשיר באבץ, המותקנים על 4 מתמרי קורה ברמת אטימות 67 IP בעלי רגליות כדוריות, להגנה מפני כוחות אופקיים הרסניים.
  • ראש-שקילה אלקטרוני בעל תצוגת LCD גדולה ולחצני הפעלה נוחים,מחובר למשטח ע"י עמוד.
  • בראש השקילה, מצבר נטען ויציאת תקשורת למחשב 232 RS.
  • המבנה המיוחד של המאזניים, מאפשר שינוי המרחק בין משטחי השקילה וכך מאפשר לשקול מוצרים בעלי אורכים גדולים במיוחד, תוך שמירה על גודל וניידות.

כושרי שקילה וחלוקות :
2 טון /500 גרם.

  • ניתן לצייד את כל המשטחים בגלגלים ע"פ דרישה.

לחצו לפתיחת קריאת שירות