כרכומית 2000 לשקילת מאזני צירים

התוכנה כוללת את המאפיינים הבסיסיים של תוכנת השקילה "כרכומית 2000" אך מותאמת לעבודה מול מאזני צירים.

מאפיינים עיקריים של התוכנה :

  • טבלאות נתונים : רכבים,חומרים, ספקים/לקוחות, מובילים, מקורות/יעדים, משתמשים ועוד…
  • סוגי שקילות: שקילה כפולה, שקילה לפי "טרה ידועה מראש", תעודה ידנית ועוד …
  • שקילה : בזמן קליטת המשקל התוכנה מאפשרת שקילת כל ציר בנפרד ומסכמת את סה"כ המשקל  הכולל.
  • פרטי תעודה עיקריים: מסי תעודה, תאריך ושעת כניסה, תאריך ושעת יציאה, מס' רכב/נגרר, מוביל, נהג, לקוח/ספק, מוצר, מקור/יעד, אסמכתא והערות …..
  • מחולל דוחות – הפקת דוחות לפי חתכים ומיונים שונים, ריכוז גרפי, יצוא לאקסל….

לחצו לפתיחת קריאת שירות