מאזני ביקורת / ספירה

מאזני ביקורת, מיועדים לשימוש על שולחן העבודה לתעשיית החקלאות המזון ועוד .
המשקלים מוצעים בדגמים המותאמים לצרכי עבודה שונים , משקלים אלקטרוניים ובעלי תצוגה דיגיטלית..
מאזני ספירה ,מיועדים להכנת אריזות ושקילת פריטים בקבוצות .
המשקלים מבוקשים בתעשיות כגון : אלקטרוניקה, הי-טק ,פלסטיקה ועוד .
הדגמים המוצעים הם משקלים אלקטרוניים ובעלי תצוגה דיגיטלית.

לחצו לפתיחת קריאת שירות