ליסינג/השכרה

חברת כרכום מספקת שירותי השכרה/ליסינג ל:

  • מאזני גשר
  • מאזני בקר
  • מכלים שקולים
  • תוכנות שקילה
  • ציוד שקילה בשיטת ליסינג תפעולי

שיטת הליסינג מאפשרת לעסק לרכוש מערכות שקילה הדרושות לפעולתו, מבלי שיצטרך לגייס הון , כמו כן שיקולי מס נלקחים בחשבון : העסקה ממירה הוצאה הונית בהוצאה פחתית.
העסק משלם תמורת הציוד בתשלומים חודשיים, הנובעים מההכנסה השוטפת שמייצר ציוד זה.
הסכם ליסינג נעשה לתקופה של מספר שנים קבוע מראש.
בחלוף תקופה זו יכול הלקוח להחליט לרכוש את הציוד במחיר שנקבע בראשית תקופת הליסינג, או להחזיר את הציוד לכרכום מ.א.מ ולסיים את ההתקשרות.
הליסינג התפעולי, כולל בנוסף לאספקת הציוד גם את שירות ותחזוקה, כולל חלקי חילוף.
הליסינג אינו כולל ביטוח הציוד ותשלום האגרות הרלוונטיות (אגרת מסו"ת ואגרות אחרות).

לבדיקת אפשרות קבלת שירות זה פנה למוקד השירות שלנו !

לחצו לפתיחת קריאת שירות